Seks onder je 25e

Hebben jongeren in het vso minder ervaring met zoenen en seks? Doen jongens met een licht verstandelijke beperking het vaker onveilig? Maken meisjes in cluster 4 vaker grensoverschrijding mee?

Op donderdag 28 maart zijn de resultaten van het onderzoek Seks onder je 25e voortgezet speciaal onderwijs gepresenteerd. Het is voor het eerst dat Seks onder je 25e is uitgevoerd in het voortgezet speciaal onderwijs. Bekijk het persbericht van 28 maart, lees de samenvatting of het complete rapport.

Over Seks onder je 25e in het voortgezet speciaal onderwijs

Het onderzoek Seks onder je 25e voor het voortgezet speciaal onderwijs 2019 is een vervolg op het onderzoek Seks onder je 25e  uit 2017. Dit onderzoek is nu voor het eerst uitgevoerd op cluster 3 en 4 van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Cluster 3 bestaat uit scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) en mytylscholen voor jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Cluster 4-scholen zijn voor jongeren met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen. Rutgers en Soa Aids Nederland hebben dit aanvullend onderzoek uitgevoerd in het VSO. In cluster 4 samen met GGZ Eindhoven.

Over Seks onder je 25e 2017

Seks onder je 25e 2017 is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland tussen de 12 en 25 jaar. Rutgers en Soa Aids Nederland hebben dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met GGD‘en, het RIVM en het CBS. Dankzij de GGD’en die investeerden in regionaal representatieve data hebben 20.500 jongeren meegedaan aan dit onderzoek. Op basis van de uitkomsten van het landelijk onderzoek Seks onder je 25e 2017 zijn drie publicaties verschenen: het onderzoeksboek Seks onder je 25ehet boekje 103 vragen over jongeren en seks en het actieplan Seks onder je 25e.