Seks onder je 25e

Over Seks onder je 25e 2017

Seks onder je 25e 2017 is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland tussen de 12 en 25 jaar. Rutgers en Soa Aids Nederland hebben dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met GGD‘en, het RIVM en het CBS. Dankzij de GGD’en die investeerden in regionaal representatieve data hebben 20.500 jongeren meegedaan aan dit onderzoek. Op basis van de uitkomsten van het landelijk onderzoek Seks onder je 25e 2017 zijn drie publicaties verschenen: het onderzoeksboek Seks onder je 25ehet boekje '103 vragen over jongeren en seks' en het actieplan Seks onder je 25e.

Over Seks onder je 25e in het voortgezet speciaal onderwijs

Het onderzoek Seks onder je 25e voor het voortgezet speciaal onderwijs 2019 is een vervolg op het onderzoek Seks onder je 25e  uit 2017. Dit onderzoek is nu voor het eerst uitgevoerd op cluster 3 en 4 van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Cluster 3 bestaat uit scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) en mytylscholen voor jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Cluster 4-scholen zijn voor jongeren met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen. Rutgers en Soa Aids Nederland hebben dit aanvullend onderzoek uitgevoerd in het VSO. In cluster 4 samen met GGZ Eindhoven. Lees hier de samenvatting of bekijk hier het complete rapport 'Seks onder je 25e in het Voortgezet Speciaal Onderwijs'.

Deze website gebruikt functionele cookies en cookies om het websitebezoek (anoniem) te analyseren om de site te verbeteren. Meer informatie