Seks onder je 25e

Uitnodiging werksessie 17 juni

Ben je bezig met het schrijven van de ASG subsidieaanvraag 2020? Was je betrokken bij Seks onder je 25e regionale ophoging 2017? Of wil je input geven voor de onderzoeksaanvraag van het volgende Seks onder je 25e? Op maandag 17 juni organiseren Soa Aids Nederland en Rutgers een werksessie gericht op deze drie thema’s. Je kunt in deze gecombineerde werksessie aansluiten bij één of meerdere programmaonderdelen. Je kunt zelf kijken welke sessie(s) voor jou relevant is/zijn om aan deel te nemen. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 10 juni.

Over Seks onder je 25e 2017

Seks onder je 25e 2017 is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland tussen de 12 en 25 jaar. Rutgers en Soa Aids Nederland hebben dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met GGD‘en, het RIVM en het CBS. Dankzij de GGD’en die investeerden in regionaal representatieve data hebben 20.500 jongeren meegedaan aan dit onderzoek. Op basis van de uitkomsten van het landelijk onderzoek Seks onder je 25e 2017 zijn drie publicaties verschenen: het onderzoeksboek Seks onder je 25ehet boekje '103 vragen over jongeren en seks' en het actieplan Seks onder je 25e. Lees meer over het onderzoek en bekijk alle regionale publicaties onder het menu-item Seks onder je 25e 2017.

Over Seks onder je 25e in het voortgezet speciaal onderwijs

Het onderzoek Seks onder je 25e voor het voortgezet speciaal onderwijs 2019 is een vervolg op het onderzoek Seks onder je 25e  uit 2017. Dit onderzoek is nu voor het eerst uitgevoerd op cluster 3 en 4 van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Cluster 3 bestaat uit scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) en mytylscholen voor jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Cluster 4-scholen zijn voor jongeren met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen. Rutgers en Soa Aids Nederland hebben dit aanvullend onderzoek uitgevoerd in het VSO. In cluster 4 samen met GGZ Eindhoven. Lees hier de samenvatting of bekijk hier het complete rapport 'Seks onder je 25e in het Voortgezet Speciaal Onderwijs'. Lees meer over het onderzoek en vind deze publicaties ook via het menu-item Seks onder je 25e VSO 2019 hierboven.