Seks onder je 25e

Het grote landelijke onderzoek naar liefde, relaties en seks
onder jongeren van 12 – 25 jaar

Wat is Seks onder je 25e?

Wanneer was je voor het eerst verliefd? Val je op jongens of op meisjes? Waar zoek je naar informatie over relaties of seks? Gebruik je wel eens datingapps? Stuur je wel eens sexy foto's door? Gebruik je altijd een condoom en de pil? Dit zijn voorbeelden van vragen die gesteld worden in het onderzoek Seks onder je 25e. Met antwoorden van vele jongeren kunnen we de informatie en hulp op het gebied van liefde, relaties en seksuele gezondheid verbeteren.

Groot landelijk onderzoek

Seks onder je 25e is een groot landelijk onderzoek naar liefde, relaties en seks onder jongeren van 12 - 25 jaar. Ditzelfde onderzoek is ook uitgevoerd in 2005 en 2012. Het is hoog tijd om te onderzoeken hoe het er anno 2017 voor staat met de jongeren. Deze derde editie is nu in volle gang.

Regionale cijfers

In deze editie betrekken 15 van de 25 GGD regio's extra jongeren in eigen regio om lokaal in kaart te kunnen brengen wat jongeren denken en doen op het gebied van liefde, relaties en seks. De regio’s die hebben gekozen voor het investeren in extra lokaal onderzoek zijn roze gekleurd in dit kaartje.

Participatief Actie Onderzoek

Eén van de krachten van Seks onder je 25e is het Participatief Actie Onderzoek. Veel partijen die een link hebben met jongeren en seksualiteit zijn betrokken vanaf de start van het onderzoek tot aan het opstellen een plan van actie op basis van de uitkomsten. De betrokkenheid heeft tot nu toe vorm gekregen door uitgebreide wenseninventarisatie, door mee te denken in de vragenlijstontwikkeling en mee te denken over het analyseplan. De volgende stap in deze aanpak betreft de werkconferentie waar we gezamenlijk met vele partijen de resultaten gaan interpreteren en implicaties gaan formuleren voor praktijk, onderzoek en beleid.

Dataverzameling

Voor de selectie van jongeren hebben we onder andere samengewerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren van 16 tot 25 jaar hebben thuis een brief ontvangen met een oproep om mee te doen. Jongeren van 12 tot 16 jaar vulden een vragenlijst in op school. In oktober 2016 is de dataverzameling gestart en op 5 maart 2017 is deze afgesloten.

Analyse & werkconferentie

In de komende maanden wordt de data geanalyseerd. Op 20 juni vindt een werkconferentie plaats voor alle geïnteresseerde betrokkenen bij jongeren en seksualiteit. Daar worden voor het eerst de resultaten van deze derde editie van Seks onder je 25e gepresenteerd.

Laatste ontwikkelingen

29 oktober: Start landelijk onderzoek Seks onder je 25e

5 maart: De dataverzameling is gesloten

Op 1 april ontvangen Rutgers, Soa Aids Nederland en de GGD'en het databestand van het CBS

Op 20 juni zal er een werkconferentie plaatsvinden voor vele geïnteresseerde betrokkenen