Seks onder je 25e

Het grote landelijke onderzoek naar liefde, relaties en seks
onder jongeren van 12 – 25 jaar

Wat is Seks onder je 25e?

Wanneer was je voor het eerst verliefd? Val je op jongens of op meisjes? Stuur je wel eens sexy foto's door? Gebruik je altijd een condoom en de pil? Dit zijn voorbeelden van vragen die gesteld zijn in het onderzoek Seks onder je 25e. Op deze en heel veel andere vragen gaven afgelopen winter bijna 21.000 jongeren antwoord in het kader van het onderzoek Seks onder je 25e 2017. Met de resultaten kunnen we de informatie en hulp op het gebied van liefde, relaties en seks verbeteren.

Groot landelijk onderzoek

Seks onder je 25e is het grote landelijke onderzoek naar de relationele en seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Soa Aids Nederland en Rutgers in samenwerking met GGD'en, het Ministerie van VWS, het RIVM, het CBS en I&O Research. De eerste twee edities van Seks onder je 25e vonden plaats in 2005 en 2012.

Regionale cijfers

In deze editie betrokken 15 van de 25 GGD regio's extra jongeren in eigen regio. Zo kunnen zij lokaal in kaart brengen wat jongeren denken en doen op het gebied van liefde, relaties en seksualiteit. Hoe meer inzicht in de doelgroep, hoe beter regio's hen kunnen bereiken met interventies op maat en effectief beleid. De regio’s die investeerden in extra lokaal onderzoek zijn roze gekleurd in dit kaartje.

Participatief Actie Onderzoek

Eén van de krachten van Seks onder je 25e is het Participatief Actie Onderzoek. Op diverse momenten hebben professionals die een link hebben met jongeren en seksuele gezondheid meegedacht. Zo zijn bij de start van het onderzoek wensen geinventariseerd en op basis hiervan nieuwe vragen toegevoegd aan de vragenlijst uit 2005 en 2012. Ook hebben diverse professionals meegekeken met de voorlaatste versie van de vragenlijst. Een ruime selectie heeft meegedacht met het analyseplan. De wensen en ideeën over de vragenlijst en het analyseplan waren van groot belang voor het onderzoek.

Werkconferentie

De volgende stap in het aanpak van het Participatief Actie Onderzoek is de werkconferentie. Hier presenteren we de eerste resultaten. Tijdens deze dag op 20 juni interpreteren we gezamenlijk deze cijfers en formuleren implicaties voor praktijk, beleid en vervolgonderzoek. Wat betekenen deze resultaten voor praktijk, beleid en onderzoek? Zo leggen we een basis voor een breed gedragen actieplan. Heeft u een uitnodiging voor deze conferentie ontvangen? Meld u zich dan hier aan.

Laatste ontwikkelingen

29 oktober: Start landelijk onderzoek Seks onder je 25e

5 maart: De dataverzameling is gesloten

20 juni: Werkconferentie 'Van onderzoek tot actie' & presentatie eerste resultaten

1 december 2017: Presentatie onderzoeksboek, 103 - vragenboekje en het actieplan