Seks onder je 25e

Hét landelijk onderzoek naar liefde, relaties en seks
onder jongeren van 12 – 25 jaar

Seks onder je 25e 2017

Ruim 20.000 jongeren tussen de 12 en 25 jaar deden mee aan dit onderzoek. De samenwerking met de GGD’en heeft er mede toe geleid dat er zoveel jongeren hebben deelgenomen. Vijftien GGD’en deden een regionale ophoging voor een representatief beeld van jongeren in eigen regio. Na de twee eerdere onderzoeken Seks onder je 25e in 2005 en 2012 laat het onderzoek van 2017 trends zien van de afgelopen jaren, maar biedt ook nieuwe en actuele inzichten die mede gebaseerd zijn op vragen van professionals uit het veld van seksuele gezondheidsbevordering.

Eerste resultaten

In juni 2017 presenteerden we de eerste resultaten van het onderzoek. Jongeren blijken later aan seks te beginnen.* Het gebruik van de pil is afgenomen ten gunste van het spiraaltje. Ruim 40% van de jongeren gebruikt geen condoom bij een onenightstand en drie kwart niet altijd met losse partners. In vergelijking met 2012 is het aantal jongeren dat wel eens is gedwongen iets te doen of toe te staan op seksueel gebied, gedaald. Daarentegen is het aantal jongeren dat een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf heeft verstuurd, flink gestegen.

Participatief Actie Onderzoek

Op basis van de uitkomsten is samen met stakeholders een actieplan opgesteld. Dit verschijnt in de zomer van 2018. Vanaf 21 juni is het boekje '103 vragen over jongeren en seks' beschikbaar. Dit boekje is gebaseerd op de belangrijkste vragen van stakeholders.

Publicaties

Het onderzoeksboek van Seks onder je 25e is nu beschikbaar in boek en PDF. Lees alles over de seksuele start van jongeren, hun opvattingen, seksuele ervaringen, seksuele problemen, grensoverschrijding, anticonceptiegebruik, condoomgebruik en testgedrag.