Seks onder je 25e

Het actieplan Seks onder je 25e is vanaf nu beschikbaar

Wat kunnen professionals in de praktijk doen om Nederlandse jongeren seksueel gezonder te maken? Dat was de centrale vraag na de presentatie van de resultaten van het grootschalige onderzoek Seks onder je 25e 2017.

In dit actieplan zijn ideeën en aanbevelingen van vele professionals die werken met jongeren en seksuele gezondheid gebundeld. Het actieplan geeft handvaten en concrete actiepunten voor het werkveld om mee aan de slag te gaan de komende jaren.Het vormt het sluitstuk van het participatief actieonderzoek. Laat dit actieplan u niet alleen inspireren, maar ook motiveren om in actie te komen! Samen kunnen we de seksuele gezondheid van jongeren bevorderen en bestendigen.

Over Seks onder je 25e 2017

Seks onder je 25e is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland tussen de 12 en 25 jaar. Rutgers en Soa Aids Nederland hebben dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met GGD‘en, het RIVM en het CBS. Dankzij de GGD’en die investeerden in regionaal representatieve data hebben 20.500 jongeren meegedaan aan dit onderzoek. Na de twee eerdere onderzoeken Seks onder je 25e in 2005 en 2012 laat het onderzoek van 2017 trends zien van de afgelopen jaren, maar biedt ook nieuwe en actuele inzichten die mede gebaseerd zijn op vragen van professionals uit het veld van seksuele gezondheidsbevordering. Met de uitkomsten van Seks onder je 25e wordt de informatie en hulp aan jongeren verbeterd.

Eerste resultaten

In juni 2017 presenteerden we de eerste resultaten van het onderzoek. Jongeren blijken later aan seks te beginnen. Het gebruik van de pil is afgenomen ten gunste van het spiraaltje. Ruim 40% van de jongeren gebruikt geen condoom bij een onenightstand en drie kwart niet altijd met losse partners. In vergelijking met 2012 is het aantal jongeren dat wel eens is gedwongen iets te doen of toe te staan op seksueel gebied, gedaald. Daarentegen is het aantal jongeren dat een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf heeft verstuurd, flink gestegen.

Participatief Actie Onderzoek

Seks onder je 25e is opgebouwd als een Participatief Actie Onderzoek; dat wil zeggen dat in het gehele proces van onderzoek tot actieplan wordt samengewerkt met stakeholders uit beleid, praktijk en onderzoek op het gebied van (seksuele) gezondheidsbevordering. Op basis van de uitkomsten is samen met stakeholders een actieplan opgesteld. Deze kan je hier downloaden.

Publicaties

Op basis van de uitkomsten van het landelijk onderzoek ‘Seks onder je 25e’ zijn twee publicaties verschenen: het onderzoeksboek ‘Seks onder je 25e’ en het boekje ‘103 vragen over jongeren en seks’.