Seks onder je 25e

Seks onder je 25e Voortgezet Speciaal Onderwijs

Het onderzoek Seks onder je 25e voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 2019 is een vervolg op het onderzoek Seks onder je 25e uit 2017. Dit onderzoek is nu voor het eerst uitgevoerd op cluster 3 en 4 van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). 

De belangrijkste resultaten uit Seks onder je 25e in het VSO

Bekijk hier de belangrijkste resultaten uit Seks onder je 25e in het VSO in infographics

Wat is Seks onder je 25e in het VSO?

Inzicht in seksuele ontwikkeling en gezondheid

Rutgers en Soa Aids Nederland hebben dit aanvullend onderzoek uitgevoerd in het vso. In cluster 4 in samenwerking met GGZ Eindhoven. Dit onderzoek levert meer inzicht in de relatievorming, seksuele ontwikkeling, seksuele risico’s en behoefte aan informatie en hulp onder deze groep jongeren. Eerder waren er geen betrouwbare data over de seksuele gezondheid van jongeren in het vso.

Cluster 3 en cluster 4

Cluster 3 bestaat uit scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) en mytylscholen voor jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Cluster 4-scholen zijn voor jongeren met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen.

Meer dan duizend jongeren deden mee

Aan het onderzoek werkten in totaal 1.133 jongeren mee: 807 jongeren op cluster 4-scholen, 99 jongeren op zmlk-scholen en 227 jongeren op mytylscholen. De respondenten hebben een online vragenlijst ingevuld. Indien nodig werd deze mondeling afgenomen. De resultaten van Seks onder je 25e voor het voortgezet speciaal onderwijs geven zicht op de seksuele gezondheid van deze groepen jongeren en op overeenkomsten en verschillen met leeftijdsgenoten op reguliere scholen.

Deze website gebruikt functionele cookies en cookies om het websitebezoek (anoniem) te analyseren om de site te verbeteren. Meer informatie