Seks onder je 25e

Over ons

Seks onder je 25e 2017

Seks onder je 25e 2017 is een onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerking met GGD'en, het Ministerie van VWS, het RIVM, het CBS en I&O Research. Dankzij de GGD’en die investeerden in regionaal representatieve data hebben 20.500 jongeren meegedaan aan dit onderzoek. De eerste twee edities van Seks onder je 25e vonden plaats in 2005 en 2012. Seks onder je 25e 2017 maakt deel uit van de Leefstijlmonitor van VWS/RIVM.

Seks onder je 25e in het voortgezet speciaal onderwijs

Het onderzoek Seks onder je 25e voor het voortgezet speciaal onderwijs 2019 is een vervolg op het onderzoek Seks onder je 25e  uit 2017. Dit onderzoek is nu voor het eerst uitgevoerd op cluster 3 en 4 van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Cluster 3 bestaat uit scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) en mytylscholen voor jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Cluster 4-scholen zijn voor jongeren met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen. Rutgers en Soa Aids Nederland hebben dit aanvullend onderzoek uitgevoerd in het VSO. In cluster 4 samen met GGZ Eindhoven.

Deze website gebruikt functionele cookies en cookies om het websitebezoek (anoniem) te analyseren om de site te verbeteren. Meer informatie