Seks onder je 25e

Het onderzoek

Seks onder je 25e is een groot landelijk en regionaal representatief onderzoek naar de relationele en seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar, uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerking met GGD'en en het RIVM. Met de uitkomsten van Seks onder je 25e wordt de informatie en hulp aan jongeren verbeterd.

Regionale ophoging

In deze editie betrokken 15 van de 25 GGD-regio's, extra jongeren in hun eigen regio. Zo konden zij lokaal in kaart brengen wat jongeren denken en doen op het gebied van liefde, relaties en seks. Hoe meer inzicht in de doelgroep, hoe beter regio's hen kunnen bereiken met interventies op maat en effectief beleid. De regio’s die investeerden in extra lokaal onderzoek zijn roze gekleurd in dit kaartje.

Dataverzameling

Voor de selectie van jongeren werkten we onder andere samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren van 16 tot 25 jaar kregen thuis een brief met een oproep om mee te doen. Jongeren van 12 tot 16 jaar vulden een vragenlijst in op school. De dataverzameling startte in oktober 2016 en eindigde op 5 maart 2017.

Participatief Actie Onderzoek

Seks onder je 25e is opgebouwd als een Participatief Actie Onderzoek. Vanaf de start van het onderzoek tot aan het formuleren van acties op basis van de resultaten zijn partijen betrokken die een link hebben met jongeren en seksualiteit. Denk aan collega-organisaties, onderzoekers, onderwijsinstellingen, jongerenwerkers, GGD'en en de doelgroep zelf. Hun wensen en ideeën over de vragenlijst en het analyseplan zijn van groot belang. Ook de interpretatie van de resultaten en het formuleren van implicaties voor praktijk, onderzoek en beleid hebben we gezamenlijk gedaan. Dit heeft geleid tot een actieplan.

103 vragen - boekje en het onderzoeksboek

Begin 2018 is het onderzoeksboek verschenen. Deze vind je hier. In juni 2018 is het boekje ‘103 vragen over jongeren en seks’ verschenen. Dit boekje is gebaseerd op de belangrijkste vragen van stakeholders.

Het actieplan Seks onder je 25e

Wat kunnen professionals in de praktijk doen om Nederlandse jongeren seksueel gezonder te maken? Dat was de centrale vraag na de presentatie van de resultaten van het grootschalige onderzoek Seks onder je 25e 2017.

In dit actieplan zijn ideeën en aanbevelingen van vele professionals die werken met jongeren en seksuele gezondheid gebundeld. Het actieplan geeft handvaten en concrete actiepunten voor het werkveld om mee aan de slag te gaan de komende jaren.Het vormt het sluitstuk van het participatief actieonderzoek. Laat dit actieplan u niet alleen inspireren, maar ook motiveren om in actie te komen! Samen kunnen we de seksuele gezondheid van jongeren bevorderen en bestendigen.

Deze website gebruikt functionele cookies en cookies om het websitebezoek (anoniem) te analyseren om de site te verbeteren. Meer informatie