Seks onder je 25e

Het grote landelijke onderzoek naar liefde, relaties en seks
onder jongeren van 12 – 25 jaar

Van onderzoek tot actie

Op 20 juni maken we, tijdens de werkconferentie, de resultaten van het onderzoek Seks onder je 25e 2017 bekend en presenteren we de cijfers aan de media. Samen met betrokken stakeholders en professionals die een link hebben met jongeren en seksuele gezondheid geven we betekenis aan deze resultaten en formuleren acties voor praktijk, beleid en vervolgonderzoek. Wat betekenen de nieuwe cijfers als het gaat om de seksuele gezondheid van jongeren? De uitkomsten van verschillende werksessies vormen de basis voor een actieplan dat in december 2017 zal verschijnen.

Aanmelden

Heeft u een uitnodiging voor de werkconferentie ontvangen? Meld u dan hier aan.

Deze conferentie is bedoeld voor stakeholders die hebben meegedacht met het onderzoek en professionals die een link hebben met jongeren en seksuele gezondheid. Deelname is op uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u toch heel graag meepraten, neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan de mogelijkheden voor deelname. Helaas kunnen we door beperkte capaciteit niet garanderen dat dit lukt.