Seks onder je 25e

Het grote landelijke onderzoek naar liefde, relaties en seks
onder jongeren van 12 – 25 jaar

Vragenlijst

Dataverzameling is gesloten

Omdat de dataverzameling is afgesloten is de vragenlijst niet meer toegankelijk.

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zullen je bericht zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden.

Dank je wel!

Mocht je op een eerder moment de vragenlijst hebben ingevuld. Hartelijk dank voor je deelname! Wat waardevol dat je ons hebt geholpen met het verzamelen van informatie. Met de antwoorden van vele jongeren kunnen we de voorlichting en hulp rondom liefde, relaties en seksualiteit verbeteren.