Seks onder je 25e

Het grote landelijke onderzoek naar liefde, relaties en seks
onder jongeren van 12 – 25 jaar

Resultaten

20 juni

Op 20 juni presenteren we de landelijke resultaten van Seks onder je 25e 2017 op de werkconferentie. Vanaf dat moment kunt u de resultaten ook hier downloaden. Op 20 juni en in de weken en maanden daarna verspreiden de regio's hun eigen cijfers.

December 2017

Op basis van de resultaten wordt een actieplan samengesteld gericht op het behoud en de verbetering van de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. Ook brengen we net als in voorgaande edities een onderzoeksboek en een compact en mooi vormgegeven boekje uit (103 vragen over jongeren en seks). Deze uitgaven verschijnen in december 2017.