Seks onder je 25e

Hét landelijk onderzoek naar liefde, relaties en seks
onder jongeren van 12 – 25 jaar

Publicaties

Op basis van de resultaten wordt een actieplan samengesteld. Ook brengen we net als voorgaande edities een onderzoeksboek uit en een compact en mooi vormgegeven boekje: 103 - vragen over jongeren en seks. Deze uitgaven verschijnen in het najaar van 2017.