Seks onder je 25e

Het grote landelijke onderzoek naar liefde, relaties en seks
onder jongeren van 12 – 25 jaar

Over ons

Seks onder je 25e, het grote landelijke onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren, wordt uitgevoerd door Soa Aids Nederland en Rutgers in samenwerking met GGD'en, het Ministerie van VWS, het RIVM en het CBS. In 15 van de 25 GGD-regio's betrekt de GGD extra jongeren in eigen regio om nog beter in kaart te brengen wat jongeren denken en doen op het gebied van liefde, relaties en seksualiteit.

Participatief Actie Onderzoek

Samen met vele stakeholders vanuit collega-organisaties, onderzoek, onderwijs, GGD'en, media en de doelgroep is nagedacht over de invulling van de vragenlijst en het onderzoek. Ook de analyse van data is met diverse partijen afgestemd. Gezamenlijk wordt de vertaling gemaakt van de resultaten naar een breedgedragen actieplan om de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland te verbeteren.