Seks onder je 25e

Hét landelijk onderzoek naar liefde, relaties en seks
onder jongeren van 12 – 25 jaar

Wat is Seks onder je 25e?

Seks onder je 25e is een groot landelijk onderzoek naar de relationele en seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar, uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland. Met de uitkomsten van Seks onder je 25e wordt de informatie en hulp aan jongeren verbeterd.

Participatief Actie Onderzoek

Eén van de krachten van Seks onder je 25e is dat het een Participatief Actie Onderzoek is. Vanaf de start van het onderzoek tot aan de implementatie zijn partijen betrokken die een link hebben met jongeren en seksualiteit. Denk aan collega-organisaties, onderzoekers, onderwijsinstellingen, jongerenwerkers, GGD'en en de doelgroep zelf. Hun wensen en ideeën over de vragenlijst en het analyseplan zijn van groot belang. Ook de interpretatie van de resultaten en het formuleren van implicaties voor praktijk, onderzoek en beleid doen we gezamenlijk.

Regionale ophoging

In deze editie betrokken 15 van de 25 GGD-regio's, extra jongeren in hun eigen regio. Zo kunnen zij lokaal in kaart brengen wat jongeren denken en doen op het gebied van liefde, relaties en seks. Hoe meer inzicht in de doelgroep, hoe beter regio's hen kunnen bereiken met interventies op maat en effectief beleid. De regio’s die investeerden in extra lokaal onderzoek zijn roze gekleurd in dit kaartje.

Dataverzameling

Voor de selectie van jongeren werkten we onder andere samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren van 16 tot 25 jaar kregen thuis een brief met een oproep om mee te doen. Jongeren van 12 tot 16 jaar vulden een vragenlijst in op school. De dataverzameling startte in oktober 2016 en eindigde op 5 maart 2017.

Van onderzoek naar actie

Op 20 juni vindt een werkconferentie plaats en presenteren we de resultaten. Tijdens de werkconferentie maken Soa Aids Nederland en Rutgers, in samenwerking met betrokken stakeholders, een start met de interpretatie van de cijfers: wat betekenen de nieuwe cijfers als het gaat om voorlichting en zorg op het gebied van seksuele gezondheidszorg? De uitkomsten van verschillende werksessies vormen de basis van een actieplan, dat samen met het onderzoekboek en het 103-vragenboekje in het najaar van 2017 verschijnt.