Seks onder je 25e

Het grote landelijke onderzoek naar liefde, relaties en seks
onder jongeren van 12 – 25 jaar

Onderzoek

Dataverzameling is gesloten

Omdat de dataverzameling is afgesloten is de vragenlijst niet meer toegankelijk.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zullen je bericht zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden.

Dank je wel!

Mocht je op een eerder moment de vragenlijst hebben ingevuld. Hartelijk dank voor je deelname! Wat waardevol dat je ons hebt geholpen met het verzamelen van informatie. Met de antwoorden van vele jongeren kunnen we de voorlichting en hulp rondom liefde, relaties en seksualiteit verbeteren.

Informatie voor de docent

Omdat de dataverzameling is afgesloten is de docentinstructie en het evaluatieformulier voor de docent niet meer toegankelijk. Mocht u, als docent, behoefte hebben aan verdere informatie kunt u contact met ons opnemen. Indien u als docent meegewerkt heeft aan het onderzoek Seks onder je 25e willen wij u graag hartelijk danken voor uw investering. Later dit jaar ontvangt u het boekje '103 - vragen over jongeren en seks' waarin op een prettig leesbare en visueel aantrekkelijke manier de resultaten worden beschreven uit het onderzoek Seks onder je 25e. Deze resultaten zijn niet herleidbaar naar individuele leerlingen of uw school.