Seks onder je 25e

Het grote landelijke onderzoek naar liefde, relaties en seks
onder jongeren van 12 – 25 jaar

Docent

Informatie voor de docent

Omdat de dataverzameling is afgesloten is de docentinstructie en het evaluatieformulier voor de docent niet meer toegankelijk. Mocht u, als docent, behoefte hebben aan verdere informatie of overleg kunt u contact opnemen via het menu-item contact op deze website.

Dank voor deelname

Indien u als docent meegewerkt heeft aan het onderzoek Seks onder je 25e willen wij u graag hartelijk danken voor uw inzet en investering. Binnenkort ontvangt u een formulier waarop u kunt aanvinken welk lesmateriaal u zou willen ontvangen als dank voor deelname. Later dit jaar ontvangt u het boekje '103 - vragen over jongeren en seks' waarin op een prettige en visueel aantrekkelijke manier de resultaten worden beschreven uit het onderzoek Seks onder je 25e. Deze resultaten zijn niet herleidbaar naar individuele leerlingen of uw school.